เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส ดำเนินโครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพดระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2566 โดยการปล่อยปลากะพงขาวขนาด 1 นิ้ว จำนวน 15,000 ตัว ณ พื้นที่ชายฝั่งทะเล บ้านปูลาโต๊ะบีซู หมู่ที่ 8 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูณ์ของทรัพยากรปลากะพงขาวในอ่าวไทย และเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวประมง


[2022-11-28] เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส ดำเน.. [2022-04-11] เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิว.. [2022-03-15] เมื่อวันที่ 8-1 1 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะ.. [2022-03-15] เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง สำนักงานท่.. [2022-03-15] วันที่ 7 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ.. [2022-03-15] วันที่ 2-5 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราก.. [2022-03-15] วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ร่วมกับองค์.. [2022-03-15] ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงท.. [2022-03-15] ระหว่างวันที่ 3-4 และ 13-14 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาป.. [2022-03-15] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งกะลาสี ตั้งแ.. อ่านทั้งหมด 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส ดำเนินโครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพดระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2566 โดยการปล่อยปลากะพงขาวขนาด 1 นิ้ว จำนวน 15,000 ตัว ณ พื้นที่ชายฝั่งทะเล บ้านปูลาโต๊ะบีซู หมู่ที่ 8 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูณ์ของทรัพยากรปลากะพงขาวในอ่าวไทย และเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวประมง