วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วน จังหวัดภูเก็ต และชาวบ้าน บ้านบางเทา ร่วมกันออกแบบและวางแผน ในการจัดวางปะการังเทียมบริเวณ บ้านบางเทา ต. เชิงทะเล อ. ถลาง จ. ภูเก็ต ในโครงการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง ทะเลภูเก็ต พร้อมได้ทิ้งทุ่นสำรอง เพื่อใช้เป็นจุดอ้างอิง และดำน้ำสำรวจพื้นท้องทะเล ก่อนการจัดวางจริง


[2022-11-28] เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส ดำเน.. [2022-04-11] เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิว.. [2022-03-15] เมื่อวันที่ 8-1 1 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะ.. [2022-03-15] เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง สำนักงานท่.. [2022-03-15] วันที่ 7 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ.. [2022-03-15] วันที่ 2-5 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราก.. [2022-03-15] วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ร่วมกับองค์.. [2022-03-15] ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงท.. [2022-03-15] ระหว่างวันที่ 3-4 และ 13-14 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาป.. [2022-03-15] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งกะลาสี ตั้งแ.. อ่านทั้งหมด 

วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วน จังหวัดภูเก็ต และชาวบ้าน บ้านบางเทา ร่วมกันออกแบบและวางแผน ในการจัดวางปะการังเทียมบริเวณ บ้านบางเทา ต. เชิงทะเล อ. ถลาง จ. ภูเก็ต ในโครงการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง ทะเลภูเก็ต พร้อมได้ทิ้งทุ่นสำรอง เพื่อใช้เป็นจุดอ้างอิง และดำน้ำสำรวจพื้นท้องทะเล ก่อนการจัดวางจริง