ระหว่างวันที่ 1 - 12 มกราคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้ตรวจประเมินด้านสุขอนามัยในเรือประมง ให้แก่เรือประมงในพื้นที่ จ.ภูเก็ต พังงา และกระบี่ โดยออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย ในเรือประมง (สร. 3) จำนวน 19 ฉบับ พบว่าส่วนใหญ่จะบกพร่อง ในเรื่องการไม่สวมรองเท้าบูทขณะปฏิบัติงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง ข้อบกพร่องและแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขฯ


[2022-04-11] เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิว.. [2022-03-15] เมื่อวันที่ 8-1 1 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะ.. [2022-03-15] เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง สำนักงานท่.. [2022-03-15] วันที่ 7 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ.. [2022-03-15] วันที่ 2-5 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราก.. [2022-03-15] วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ร่วมกับองค์.. [2022-03-15] ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงท.. [2022-03-15] ระหว่างวันที่ 3-4 และ 13-14 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาป.. [2022-03-15] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งกะลาสี ตั้งแ.. [2022-02-28] เมื่อวันที่ 15-26 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงท.. อ่านทั้งหมด 

ระหว่างวันที่ 1 - 12 มกราคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้ตรวจประเมินด้านสุขอนามัยในเรือประมง ให้แก่เรือประมงในพื้นที่ จ.ภูเก็ต พังงา และกระบี่ โดยออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย ในเรือประมง (สร. 3) จำนวน 19 ฉบับ พบว่าส่วนใหญ่จะบกพร่อง ในเรื่องการไม่สวมรองเท้าบูทขณะปฏิบัติงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง ข้อบกพร่องและแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขฯ