เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางสาววรากรณ์ เดซบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา ประมงทะเลนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ถวายพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดูลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวัน พ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

[2022-01-24] เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต .. [2022-01-24] มื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ นางสาววราภรณ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแล.. [2022-01-24] เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิ.. [2022-01-24] เมื่อวันที่ 10 - 14 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล.. [2022-01-24] เมื่อวันที่ 10 - 14 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล.. [2022-01-21] ในระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะ.. [2022-01-21] เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ นางสาววราภรณ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแ.. [2022-01-21] การสำรวจทรัพยากรประมงพื้นานริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ในดือนธันวาคม 2564.. [2022-01-21] การสำรวจทรัพยากรประมงพาณิชย์บริเวณจ่าวไทยฝั่งตะวันออก เดือนธันวาคม 256.. [2022-01-21] เมื่อวันที่ 21-24 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลส.. อ่านทั้งหมด 

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางสาววรากรณ์ เดซบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา ประมงทะเลนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ถวายพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดูลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวัน พ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

 เผยเเพร่: 2022-01-21 |  อ่าน: 27 ครั้ง