อวนทับตลิ่ง (Beach seines) หรือ อวนเข็น จัดอยู่ในประเภท อวนกางกั้นแล้วลาก (Seine Nets) กองประมงทะเล (กรมประมง, 2540) ได้ให้นิยามของเครื่องมือชนิดนี้ไว้ว่า อวนกางกั้นแล้วลาก หมายถึง เครื่องมือประมงที่ปล่อยอวนกางกั้นสัตวํน้ำ แล้วทำการฉุดลากปลายสุดของผืนอวนข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างเข้าหาฝั่ง เป็นเครื่องมือประมงพื้นบ้านที่ใช้ทำการประมงเฉพาะช่วงที่มีสัตว์น้ำเป้าหมายซุกชุมเท่านั้นฯ

[2022-01-24] เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต .. [2022-01-24] มื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ นางสาววราภรณ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแล.. [2022-01-24] เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิ.. [2022-01-24] เมื่อวันที่ 10 - 14 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล.. [2022-01-24] เมื่อวันที่ 10 - 14 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล.. [2022-01-21] ในระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะ.. [2022-01-21] เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ นางสาววราภรณ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแ.. [2022-01-21] การสำรวจทรัพยากรประมงพื้นานริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ในดือนธันวาคม 2564.. [2022-01-21] การสำรวจทรัพยากรประมงพาณิชย์บริเวณจ่าวไทยฝั่งตะวันออก เดือนธันวาคม 256.. [2022-01-21] เมื่อวันที่ 21-24 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลส.. อ่านทั้งหมด 

อวนทับตลิ่ง (Beach seines) หรือ อวนเข็น จัดอยู่ในประเภท อวนกางกั้นแล้วลาก (Seine Nets) กองประมงทะเล (กรมประมง, 2540) ได้ให้นิยามของเครื่องมือชนิดนี้ไว้ว่า อวนกางกั้นแล้วลาก หมายถึง เครื่องมือประมงที่ปล่อยอวนกางกั้นสัตวํน้ำ แล้วทำการฉุดลากปลายสุดของผืนอวนข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างเข้าหาฝั่ง เป็นเครื่องมือประมงพื้นบ้านที่ใช้ทำการประมงเฉพาะช่วงที่มีสัตว์น้ำเป้าหมายซุกชุมเท่านั้นฯ 

 เผยเเพร่: 2022-01-21 |  อ่าน: 40 ครั้ง