เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาสได้ เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติในพื้นที่ ชายฝั่งของจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๖ สถานี คือ บ้านอ่าวมะนาว แม่น้ำบางนรา หาดนราทัศน์ฯ

[2022-01-18] เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ นายเฉลิมพล แก้วหมุน และนายจักรกฤษณ์ นพรัตน์ .. [2022-01-18] ระหว่างวันที่ 7-9, 1 3-1 4, และ 27-28 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจ.. [2022-01-18] ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงท.. [2022-01-18] ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเ.. [2022-01-17] นายวิรัตน สนิทมัจโร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ขอ.. [2022-01-13] ระหว่างวันที่ 1 - 12 มกราคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้.. [2022-01-13] วันที่ 20-22 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง .. [2022-01-11] ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้.. [2022-01-11] กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ สถานเสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง วันเ.. [2022-01-11] กิจกรรม "รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ" สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวั.. อ่านทั้งหมด 

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาสได้ เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติในพื้นที่ ชายฝั่งของจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๖ สถานี คือ บ้านอ่าวมะนาว แม่น้ำบางนรา หาดนราทัศน์ฯ 

 เผยเเพร่: 2022-01-11 |  อ่าน: 45 ครั้ง