วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์วิจัยและพัฒนา ประมงทะเลระนอง ได้ดำเนินการฉีดพ่นละอองฆ่าเชื้อโรค ฯ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ดำเนินงานกิจกรรมโครงการเพิ่มขีดความสาม.. [2021-10-05 ] วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ ระบ.. [2021-08-19 ] เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส ได.. [2021-05-06 ] ในระหว่างวันที่ 6 - 7 เมษายน 64 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล.. [2021-04-08 ] วันที่ 17 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ร่วม.. [2021-03-22 ] ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ของศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิว.. [2021-03-18 ] กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๓ สาขา บริการภ.. [2020-09-24 ] Marine Fisheries Research and Development Division.. [2020-09-23 ]

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์วิจัยและพัฒนา ประมงทะเลระนอง ได้ดำเนินการฉีดพ่นละอองฆ่าเชื้อโรค ฯ 

 เผยเเพร่: 2020-09-23  |  อ่าน: 41 ครั้ง