เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส ได้ สนับสนุนลูกพันธุ์ปูม้าระยะ Megalopa จำนวน 100,000 ตัวและกุ้งกุลาดำระยะโพสลาวาร์ ๓๐ (PL๓o) จำนวน 30,000 ตัว ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แก่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสฯ

เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส ได้ สนับสนุนลูกพันธุ์ปูม้าระยะ Megalopa จำนวน 100,000 ตัวและกุ้งกุลาดำระยะโพสลาวาร์ ๓๐ (PL๓o) จำนวน 30,000 ตัว ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แก่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสฯ 

 เผยเเพร่: 2020-09-23  |  อ่าน: 156 ครั้ง