ในระหว่างวันที่ 6 - 7 เมษายน 64 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาสและชาวประมงพื้นบ้าน อำเภอตากใบ โดยร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งแซบ๊วย จำนวน 500,000 ตัวลงสู่แม่น้ำตากใบ นอกจากนี้ยังสนับสนุนพันธุ์แซบ๊วย 200,000 ตัว ในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ บริเวณวัดชลธาราสิงเห ตำบลเจ๊ะเห จังหวัดนราธิวาส

ในระหว่างวันที่ 6 - 7 เมษายน 64 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาสและชาวประมงพื้นบ้าน อำเภอตากใบ โดยร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งแซบ๊วย จำนวน 500,000 ตัวลงสู่แม่น้ำตากใบ นอกจากนี้ยังสนับสนุนพันธุ์แซบ๊วย 200,000 ตัว ในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ บริเวณวัดชลธาราสิงเห ตำบลเจ๊ะเห จังหวัดนราธิวาส  

 เผยเเพร่: 2020-09-23  |  อ่าน: 120 ครั้ง