วันที่ 17 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ,ชุมชน,ผู้นำชุมชน,พี่น้องชาวประมงและจิตอาสาหมู่บ้าน ร่วมกันปล่อยพันธ์ุปลากะพงขาว จำนวน 33,000 ตัว ณ บ้านหาดทรายขาว จังหวัดระนอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม เพื่อให้ทรัพยากรสัตว์น้ำหน้าบ้านเรามีความอุดมสมบูรณ์และชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ,ชุมชน,ผู้นำชุมชน,พี่น้องชาวประมงและจิตอาสาหมู่บ้าน ร่วมกันปล่อยพันธ์ุปลากะพงขาว จำนวน 33,000 ตัว ณ บ้านหาดทรายขาว จังหวัดระนอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม เพื่อให้ทรัพยากรสัตว์น้ำหน้าบ้านเรามีความอุดมสมบูรณ์และชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 เผยเเพร่: 2020-09-23  |  อ่าน: 127 ครั้ง