ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ของศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส ติดตามและประเมินผลจับสัตว์น้ำก่อนและหลังการปล่อยกุ้งแชบ๊วยในแม่น้ำตากใบ จ.นราธิวาส สำรวจเรือประมงพื้นบ้านที่ทำการประมงด้วยเครื่องอวนลอยกุ้งสามชั้น จำนวน 97 เที่ยวเรือ มีอัตราการจับสัตว์น้ำทั้งหมด 0.563 กิโลกรัม/ลำ/วัน ฯลฯ

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ของศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส ติดตามและประเมินผลจับสัตว์น้ำก่อนและหลังการปล่อยกุ้งแชบ๊วยในแม่น้ำตากใบ จ.นราธิวาส สำรวจเรือประมงพื้นบ้านที่ทำการประมงด้วยเครื่องอวนลอยกุ้งสามชั้น จำนวน 97 เที่ยวเรือ มีอัตราการจับสัตว์น้ำทั้งหมด 0.563 กิโลกรัม/ลำ/วัน ฯลฯ 

 เผยเเพร่: 2020-09-23  |  อ่าน: 110 ครั้ง