ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ของศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส ติดตามและประเมินผลจับสัตว์น้ำก่อนและหลังการปล่อยกุ้งแชบ๊วยในแม่น้ำตากใบ จ.นราธิวาส สำรวจเรือประมงพื้นบ้านที่ทำการประมงด้วยเครื่องอวนลอยกุ้งสามชั้น จำนวน 97 เที่ยวเรือ มีอัตราการจับสัตว์น้ำทั้งหมด 0.563 กิโลกรัม/ลำ/วัน ฯลฯ

วันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระ.. [2021-12-03 ] ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประม.. [2021-12-03 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขีย.. [2021-12-03 ] วันที่ 12,19 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ร่วมกับคณะ.. [2021-12-01 ] การต้อนรับคณะที่มาศึกษาดูงาน ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง เจ้าหน้าที่.. [2021-11-29 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ระหว่างวันท.. [2021-11-25 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ระหว่างวันที.. [2021-11-25 ] วันที่ 3-4, และ 8-9 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงท.. [2021-11-25 ] วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2564 นายชาญชัย พลสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติ.. [2021-11-25 ] การตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในรือประมงประจำเดือน พฤศจิกายน 25.. [2021-11-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ของศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส ติดตามและประเมินผลจับสัตว์น้ำก่อนและหลังการปล่อยกุ้งแชบ๊วยในแม่น้ำตากใบ จ.นราธิวาส สำรวจเรือประมงพื้นบ้านที่ทำการประมงด้วยเครื่องอวนลอยกุ้งสามชั้น จำนวน 97 เที่ยวเรือ มีอัตราการจับสัตว์น้ำทั้งหมด 0.563 กิโลกรัม/ลำ/วัน ฯลฯ 

 เผยเเพร่: 2021-11-25  |  อ่าน: 199 ครั้ง