แถลงข่าวกับสื่อมวลชน ในโอกาสที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานมหกรรม “เกษตรอัจฉริยะ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ประชุมคณะกรรมการวิชาการด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง.. [2021-07-09 ] ประชุมตัวชี้วัดผู้บริหาร.. [2021-07-07 ] ประชุมพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดรอบ 2 ประจำปี 2564.. [2021-06-12 ] ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดรอบ 2 ประจำปี 2564.. [2021-06-06 ] ประวัติและผลงานเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์เกษ.. [2021-05-18 ] กรมประมงประกาศปิดทะเลอันดามัน 3 เดือน 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 64 คุ้มครองป.. [2021-03-30 ] ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขตตรวจราชการที่ 10 เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามงาน/.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-22 ] ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขตตรวจราชการที่ 7 ประชุมตรวจเยี่ยมและติดตามงาน/.. [2021-03-19 ] ผู้?ตรวจราชการกรมประมง เขต 6 เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามงาน/โครงการตามแผน.. [2021-03-19 ]
อ่านทั้งหมด 

แถลงข่าวกับสื่อมวลชน ในโอกาสที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานมหกรรม “เกษตรอัจฉริยะ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 

 เผยเเพร่: 2021-03-19  |  อ่าน: 236 ครั้ง

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายประพันธ์? ลีปายะคุณ ผู้ตรวจราชการกรมประมง พร้อมด้วย
นายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี และนางอรุณี รอดลอย รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำฯ ผู้แทนกรมประมง ในการให้ข้อมูลในงานแถลงข่าวกับสื่อมวลชน ในโอกาสที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จัดงานมหกรรม “เกษตร อัจฉริยะ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ในการนี้ผู้ตรวจราชการกรมได้แถลงต่อสื่อมวลชนถึง
การจัดกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ อาทิ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำแปรรูปราคาย่อมเยา และกิจกรรมประกวดปลากัดสวยงามชิงโล่รางวัลนายกรัฐมนตรี ซึ่งสื่อมวลชนจะทำการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เข้าร่วมงานต่อไป