ผู้ตรวจราชการกรม กรมประมง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศ.. [2020-12-01 ] แถลงข่าวกับสื่อมวลชน ในโอกาสที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานมหกรรม “เกษ.. [2020-11-27 ] ผู้ตรวจราชการกรม กรมประมง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน .. [2020-11-27 ] การแปรรูปสัตว์นํ้า.. [2020-11-23 ] การลดต้นทุนการผลิตอาหารปลาด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น.. [2020-11-23 ] ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 9 ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมธนาคารปูและพบปะกลุ่มเกษต.. [2020-11-23 ] ผู้ตรวจราชการกรม เขต 9 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วบงานในเขตพื้นที่.. [2020-06-17 ] ประชุม video conference เพื่อชี้แจงตัวชี้วัดผู้บริหารกรมประมง (ประมงจั.. [2020-06-17 ] ผู้ตรวจราชการกรม เขต 9 ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานภาย.. [2020-06-17 ]

ผู้ตรวจราชการกรม กรมประมง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน  

 เผยเเพร่: 2020-06-17  |  อ่าน: 139 ครั้ง

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายประพันธ์ ลีปายะคุณ ผู้ตรวจราชการกรม
กรมประมง พร้อมด้วยนางอรุณี รอดลอย รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำฯ ร่วมประชุมกับผู้แทน
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และหน่วยงานกรมประมงที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเตรียมการจัดงาน "เกษตรอัจฉริยะ” ครั้งที่ 1 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 ธันวาคม - 1 มกราคม 2563 โดยมี นายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมนี้คณะได้ตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายกุ้งก้ามกรามของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร ที่กรมประมงร่วมมือกับภาคเอกชนจัดขึ้น ณ ตลาดพอเพียง ปั้มปตท. หลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และพบปะเกษตรกรผู้จัดจำหน่ายสินค้า