ประชุมตัวชี้วัดผู้บริหาร


[2022-08-22] รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2565.. [2021-10-08] ประชุมแนวทางการปฏิบัติราชการของสำนักงานประมงจังหวัด.. [2021-08-31] ประชุมแนวทางและบทบาทการบริหารจัดการด้านการประมงในระดับพื้นที่ภายใต้บทบ.. [2021-08-01] ผู้ตรวจราชการกรมประมงประชุมคณะกรรมการวิชาการด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาช.. [2021-07-09] ประชุมคณะกรรมการวิชาการด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง.. [2021-07-07] ประชุมตัวชี้วัดผู้บริหาร.. [2021-06-12] ประชุมพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดรอบ 2 ประจำปี 2564.. [2021-06-06] ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดรอบ 2 ประจำปี 2564.. [2021-05-18] ประวัติและผลงานเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์เกษ.. [2021-03-30] กรมประมงประกาศปิดทะเลอันดามัน 3 เดือน 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 64 คุ้มครองป.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมตัวชี้วัดผู้บริหาร 


วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. กองตรวจราชการ จัดประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดผู้บริหาร โดยมีคณะผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวนการกองตรวจราชการ พร้อมด้วยบุคลากรจากทั้ง 3 กลุ่ม/ฝ่าย  แบ่งเป็นบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมในห้องและจากที่พักอาศัยของตนเอง ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง