ประชุมพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดรอบ 2 ประจำปี 2564


[2022-08-22] รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2565.. [2021-10-08] ประชุมแนวทางการปฏิบัติราชการของสำนักงานประมงจังหวัด.. [2021-08-31] ประชุมแนวทางและบทบาทการบริหารจัดการด้านการประมงในระดับพื้นที่ภายใต้บทบ.. [2021-08-01] ผู้ตรวจราชการกรมประมงประชุมคณะกรรมการวิชาการด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาช.. [2021-07-09] ประชุมคณะกรรมการวิชาการด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง.. [2021-07-07] ประชุมตัวชี้วัดผู้บริหาร.. [2021-06-12] ประชุมพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดรอบ 2 ประจำปี 2564.. [2021-06-06] ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดรอบ 2 ประจำปี 2564.. [2021-05-18] ประวัติและผลงานเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์เกษ.. [2021-03-30] กรมประมงประกาศปิดทะเลอันดามัน 3 เดือน 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 64 คุ้มครองป.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดรอบ 2 ประจำปี 2564 


วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น. นาย สมเกียรติ กาญจนาคาร ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดรอบ 2 ประจำปี 2564  โดยมีคณะผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ และตัวแทนจากกลุ่ม/ฝ่าย จำนวน 6 ท่าน เข้ารวมประชุม ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง