ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดรอบ 2 ประจำปี 2564

ประชุมแนวทางการปฏิบัติราชการของสำนักงานประมงจังหวัด.. [2021-10-08 ] ประชุมแนวทางและบทบาทการบริหารจัดการด้านการประมงในระดับพื้นที่ภายใต้บทบ.. [2021-08-31 ] ผู้ตรวจราชการกรมประมงประชุมคณะกรรมการวิชาการด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาช.. [2021-08-01 ] ประชุมคณะกรรมการวิชาการด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง.. [2021-07-09 ] ประชุมตัวชี้วัดผู้บริหาร.. [2021-07-07 ] ประชุมพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดรอบ 2 ประจำปี 2564.. [2021-06-12 ] ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดรอบ 2 ประจำปี 2564.. [2021-06-06 ] ประวัติและผลงานเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์เกษ.. [2021-05-18 ] กรมประมงประกาศปิดทะเลอันดามัน 3 เดือน 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 64 คุ้มครองป.. [2021-03-30 ] ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขตตรวจราชการที่ 10 เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามงาน/.. [2021-03-26 ]
อ่านทั้งหมด 

ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดรอบ 2 ประจำปี 2564 

 เผยเเพร่: 2021-03-26  |  อ่าน: 369 ครั้ง

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น. นายสุวิทย์ คชสิงห์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม คณะผู้ตรวจราชการกรม และผู้แทนจาก 5 หน่วยงาน ได้แก่ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กองตรวจการประมง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดรอบ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง