ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 เผยเเพร่: 2020-08-21  |  อ่าน: 575 ครั้ง

 

วันที่ 1-2 กันยายน 2563 สำนักงานประมงจังหวัดตราด โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอแหลมงอบและประมงอำเภอเมืองตราด เข้าส่งเสริมและสนับสนุนป้ายแนะนำประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านการประมง) รายใหม่ และติดตามผลดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ