ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นาวาตรีสรรเสริญ เสรีรักษ์ ประจังหวัดตราด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลจังหวัดตราด ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสร้างความเข็มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฯ