ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 เผยเเพร่: 2020-08-11  |  อ่าน: 340 ครั้ง

 

วันที่ 24 เมษายน 2563 สำนักงานประมงจังหวัดตราด โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และประมงอำเภอเมืองตราด เข้าส่งเสริม ให้ความรู้และแนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง บริเวรแม่น้ำตราด ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีแนวทางการปฏิบัติในด้านการจัดการสุขอนามัยฟาร์มที่ดี (Good Aguaculture Practice : GAP)