การแจ้งยกเลิกการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช (Procambarus clarkia หรือ Cherax spp.)

การแจ้งยกเลิกการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช (Procambarus clarkia หรือ Cherax spp.)  

 เผยเเพร่: 2020-08-11  |  อ่าน: 929 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดตราด ขอความอนุเคราะห์จากท่านที่ได้จดแจ้งการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงไว้กับทางสำนักงานฯ หากเลิกเลี้ยงแล้วหรือมีความประสงค์จะยกเลิกการเลี้ยงฯ
ช่วยแจ้งยกเลิกการเลี้ยงตามแบบฟอร์มฯ ที่ได้ส่งมาด้วย พร้อมส่งกลับสำนักงานประมงจังหวัดตราด