ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

สำนักงานประมงจังหวัดตราด จัดประชุมส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่