ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตราด


[2022-12-27] ประชาสัมพันธ์ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ.. [2022-11-04] ประชาสัมพันธ์การห้ามเพาะเลี้ยงปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs.. [2022-03-29] ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั.. [2022-01-11] ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเรือประมงผิดกฎหมาย.. [2021-12-20] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคั.. [2021-12-13] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตราด เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการ ของสำนักง.. [2021-08-10] ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดตราด.. [2021-08-10] ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดตราด.. [2021-07-23] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตราด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิ.. [2021-06-30] การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกรมประมง.. อ่านทั้งหมด 

ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตราด 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  รับสมัครงาน


ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตราด 

ตั้งแต่วันที่ 1เม.ย.2565 - 8 เม.ย. 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ