ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดตราด

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดตราด 

 เผยเเพร่: 2020-08-21  |  อ่าน: 219 ครั้ง

 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดตราดร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดตราด จัดพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว