กิจกรรมจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนรอบอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์

กิจกรรมจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนรอบอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ 

 เผยเเพร่: 2017-11-30  |  อ่าน: 244 ครั้ง

 

วันที่ 5,27,28 กุมภาพันธ์  2563 นายยุทธนา ประเทศ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ด นครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรม เวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ โดยถ่ายทอดความรู้ด้าน พ.ร.ก.ประมง 2558 และประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ทำการประมง ได้ติดต่อ สนง.ประมงจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อขึ้นทะเบียนผู้หาปลา (ทบ.3) เบื้องต้นได้เข้าประชาสัมพันธ์แล้ว 5 หมู่บ้าน คือ ม.3 บ้านหนองพวา ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน/ ม.7 บ้านปากด่าน  ม.11บ้านคลองบ่วงสามัคคี ม.8 บ้านปางชัย ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง/ม.25 บ้านบุ่งผักหนาม ต.แม่เลย์ อ.แม่วงค์ จ.นครสวรรค์