บุคลากร หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ด (นครสวรรค์)
นายยุทธนา ประเทศ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ด นครสรรค์

    


นายธีรวัฒน์ บุญส่งศรี

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นายภาณุ ประเสริฐสุข

ช่างเครื่องยนต์
(ส 4)
    
นายธนู แสงอรุณ

ช่างเครื่องเรือ
(ช 3)
    
นายยงยุทธ ศรีด้วง

ช่างเครื่องเรือ
(ช 3)
    
นายเกรียงศักดิ์ บุญประมวล

พนักงานขับรถยนต์
(ส 2)
    
นายบรรจง ไตรณรงค์

กะลาสี
( บ 2)
    
นายพยนต์ จันทร์เอี่ยม

น้ายท้ายเรือกลลำน้ำ
(ส 2 (ช่วยราชการ))
    


นายบรรพต ไตรณรงค์

นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น 1
(พนักงานราชการ)
    
นายบุญเสริม นุสดต

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    
นายชนกานต์ พยงค์ศรี

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    
นายนิพนธ์ ต่วนชะเอม

ขับรถยนต์
(จ้างเหมา)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ด (นครสวรรค์)

 32/13 หมู่ 1 ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    bungborapad@gmail.com   056274527   -