ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง บางสะพาน ให้การต้อนรับหัวหน้าชุดตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์PIPOประจำปี 2563


[2023-03-10] โครงการฟอกทรายคืนสู่ทะเล" ที่หาดแหลมสน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ.. [2023-02-15] ประกาศปิดอ่าวไทย ปี’66 คุ้มครองพ่อแม่พันธุ์ปลาทูและสัตว์น้ำมีไข่.. [2022-08-28] กิจกรรม "อนุรักษ์ทะเลไทย".. [2022-08-25] รักษ์และช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากติดเครื่องมือประมง.. [2022-08-13] กิจกรรมคืนชีวิตสู่ทะเลปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ กิจกรรมขยะคืนฝั่.. [2022-08-13] กิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุลูกเรือพลัดตกน้ำ เหต.. [2022-08-13] เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ.. [2022-08-13] *ประกาศ* จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (((เรื่องนายจ้าง แร.. [2022-08-13] แนวทางการดำเนินการขยายอายุหนังสือคนประจำเรือ (Seabook เล่มสีเหลือง).. [2022-08-12] โครงการ “ฟอกทรายคืน สู่ทะเล” “WASH THE SAND BACK TO THE SEA”.. อ่านทั้งหมด 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง บางสะพาน ให้การต้อนรับหัวหน้าชุดตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์PIPOประจำปี 2563  


     วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงบางสะพาน  
     ให้การต้อนรับ นาวาเอก ธเนตร อนามธวัช หัวหน้าชุดตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์PIPOประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะชุดตรวจสอบการทำงาน
    (Flying Inspection Team) FIT ประกอบด้วย ผู้แทนจาก ศรชล. กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน ผู้แทนจาก EJF และหัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ (PSCC)   จ.ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานความมั่นคง PSCC จ.ประจวบคีรีขันธ์ กรมเจ้าท่า เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน (FIT2/2563) ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.ภาค 1
ของเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำศูนย์ PIPO บางสะพาน      
      ในการนี้ ได้รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ตรวจสอบเอกสารบันทึกการปฏิบัติงาน  ต่างๆ ของศูนย์ PIPO บางสะพาน ตอบข้อซักถาม ข้อเสนอแนะจากชุดตรวจในการปฏิบัติตามขั้นตอน โดยคณะได้ให้คำแนะนำชุดตรวจเรือในเรื่องการตรวจสอบเอกสารแจ้งเข้า-ออก ในระบบ E285รวมทั้งให้คำแนะนำการตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยของเรือ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ และชุดสหวิชาชีพให้การต้อนรับ
      ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย