ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง บางสะพาน ให้การต้อนรับหัวหน้าชุดตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์PIPOประจำปี 2563

[2020-10-13]  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง บางสะพาน.. [2020-09-30] ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนกันยายน 63.. [2020-09-30] ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนกันยายน 63.. [2020-09-14] กิจกรรมพาไต๋เรือประมงพาณิชย์เยี่ยมศูนย์PIPO.. [2020-09-02] ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนสิงหาคม 63.. [2020-09-02] ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนสิงหาคม 63.. [2020-08-28] ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง บางสะพาน ให้การต้อนรับคณะจากกองบริ.. [2020-08-01] ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนกรกฎาคม 63.. [2020-08-01] ปริมาณสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนกรกฎาคม 63 .. [2020-07-31] ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า–ออกเรือประมงบางสะพาน ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดท.. อ่านทั้งหมด 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง บางสะพาน ให้การต้อนรับหัวหน้าชุดตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์PIPOประจำปี 2563  

 เผยเเพร่: 2020-07-31 |  อ่าน: 662 ครั้ง

 

     วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงบางสะพาน  
     ให้การต้อนรับ นาวาเอก ธเนตร อนามธวัช หัวหน้าชุดตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์PIPOประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะชุดตรวจสอบการทำงาน
    (Flying Inspection Team) FIT ประกอบด้วย ผู้แทนจาก ศรชล. กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน ผู้แทนจาก EJF และหัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ (PSCC)   จ.ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานความมั่นคง PSCC จ.ประจวบคีรีขันธ์ กรมเจ้าท่า เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน (FIT2/2563) ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.ภาค 1
ของเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำศูนย์ PIPO บางสะพาน      
      ในการนี้ ได้รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ตรวจสอบเอกสารบันทึกการปฏิบัติงาน  ต่างๆ ของศูนย์ PIPO บางสะพาน ตอบข้อซักถาม ข้อเสนอแนะจากชุดตรวจในการปฏิบัติตามขั้นตอน โดยคณะได้ให้คำแนะนำชุดตรวจเรือในเรื่องการตรวจสอบเอกสารแจ้งเข้า-ออก ในระบบ E285รวมทั้งให้คำแนะนำการตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยของเรือ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ และชุดสหวิชาชีพให้การต้อนรับ
      ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย