คณะตรวจบูรณาการท่าเทียบเรือประมงในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง บางสะพาน.. [2020-10-13 ] กิจกรรมพาไต๋เรือประมงพาณิชย์เยี่ยมศูนย์PIPO.. [2020-09-14 ] ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง บางสะพาน ให้การต้อนรับคณะจากกองบริ.. [2020-08-28 ] ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า–ออกเรือประมงบางสะพาน ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดท.. [2020-07-31 ] กฎกระทรวง ระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทำงานของคนประจำเร.. [2020-07-23 ] ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง บางสะพาน ให้การต้อนรับหัวหน้าชุดตร.. [2020-07-20 ] ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงบางสะพาน .. [2020-06-29 ] ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกพิกัดลง.. [2020-06-19 ] ประกาศปิดอ่าวตัว ก. .. [2020-06-19 ] คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 5084/2563 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจ.. [2020-05-30 ]
อ่านทั้งหมด 

คณะตรวจบูรณาการท่าเทียบเรือประมงในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19  

 เผยเเพร่: 2020-05-30  |  อ่าน: 402 ครั้ง

 

        วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 256๓  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง บางสะพาน

ให้การต้อนรับคณะตรวจบูรณาการท่าเทียบเรือประมงในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19  ประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศรชลภาค1 ประมงอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ปลัดอำเภอ ฝ่ายปกครอง ผู้กำกับสถานีตำรวจบางสะพาน ผู้ใหญ่บ้าน และ เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง   บางสะพาน เพื่อตรวจสอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อCOVID-19 ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กำหนด

       เนื่องจากทางจังหวัดได้ผ่อนคลายมาตรการให้เรือต่างถิ่นสามารถเข้าเทียบท่าเรือในจังหวัดประกอบกับในช่วงนี้เป็นฤดูกาลเปิดอ่าวในพื้นที่ ประจวบคีรีขันธ์-สุราษฎร์ธานี จึงทำให้มีเรือต่างถิ่นเข้ามาขนถ่ายสัตว์น้ำในท่าเทียบเรือประมงในอำเภอบางสะพานเป็นจำนวนมาก จึงต้องมีการเพิ่มมาตรการในการระวังป้องกันเชื้อ COVID-19 

      ผลการตรวจท่าเรือประมงส่วนใหญ่มีจุดคัดกรองบริเวณช่องทางเข้า-ออกท่าเรือ มีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ มีแผ่นป้ายข้อแนะนำในการป้องกันไวรัส COVID-19 ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างด้าว มีแผนฉุกเฉินกรณีตรวจพบผู้ป่วย ทุกท่าเรือมีการบันทึกข้อมูลการคัดกรองผู้ผ่านเข้าออกประจำวันและส่งข้อมูลให้กับประมงอำเภอ และยินดีให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่ทางจังหวัด

      ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย