คณะตรวจบูรณาการท่าเทียบเรือประมงในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19


[2022-08-28] กิจกรรม "อนุรักษ์ทะเลไทย".. [2022-08-25] รักษ์และช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากติดเครื่องมือประมง.. [2022-08-13] กิจกรรมคืนชีวิตสู่ทะเลปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ กิจกรรมขยะคืนฝั่.. [2022-08-13] กิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุลูกเรือพลัดตกน้ำ เหต.. [2022-08-13] เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ.. [2022-08-13] *ประกาศ* จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (((เรื่องนายจ้าง แร.. [2022-08-13] แนวทางการดำเนินการขยายอายุหนังสือคนประจำเรือ (Seabook เล่มสีเหลือง).. [2022-08-12] โครงการ “ฟอกทรายคืน สู่ทะเล” “WASH THE SAND BACK TO THE SEA”.. [2020-09-30] ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนกันยายน 63.. [2020-09-30] ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนกันยายน 63.. อ่านทั้งหมด 

คณะตรวจบูรณาการท่าเทียบเรือประมงในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


        วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 256๓  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง บางสะพาน

ให้การต้อนรับคณะตรวจบูรณาการท่าเทียบเรือประมงในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19  ประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศรชลภาค1 ประมงอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ปลัดอำเภอ ฝ่ายปกครอง ผู้กำกับสถานีตำรวจบางสะพาน ผู้ใหญ่บ้าน และ เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง   บางสะพาน เพื่อตรวจสอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อCOVID-19 ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กำหนด

       เนื่องจากทางจังหวัดได้ผ่อนคลายมาตรการให้เรือต่างถิ่นสามารถเข้าเทียบท่าเรือในจังหวัดประกอบกับในช่วงนี้เป็นฤดูกาลเปิดอ่าวในพื้นที่ ประจวบคีรีขันธ์-สุราษฎร์ธานี จึงทำให้มีเรือต่างถิ่นเข้ามาขนถ่ายสัตว์น้ำในท่าเทียบเรือประมงในอำเภอบางสะพานเป็นจำนวนมาก จึงต้องมีการเพิ่มมาตรการในการระวังป้องกันเชื้อ COVID-19 

      ผลการตรวจท่าเรือประมงส่วนใหญ่มีจุดคัดกรองบริเวณช่องทางเข้า-ออกท่าเรือ มีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ มีแผ่นป้ายข้อแนะนำในการป้องกันไวรัส COVID-19 ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างด้าว มีแผนฉุกเฉินกรณีตรวจพบผู้ป่วย ทุกท่าเรือมีการบันทึกข้อมูลการคัดกรองผู้ผ่านเข้าออกประจำวันและส่งข้อมูลให้กับประมงอำเภอ และยินดีให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่ทางจังหวัด

      ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย