ตรวจเครื่องมือเรือประมงพาณิชย์ปี63

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง บางสะพาน.. [2020-10-13 ] กิจกรรมพาไต๋เรือประมงพาณิชย์เยี่ยมศูนย์PIPO.. [2020-09-14 ] ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง บางสะพาน ให้การต้อนรับคณะจากกองบริ.. [2020-08-28 ] ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า–ออกเรือประมงบางสะพาน ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดท.. [2020-07-31 ] กฎกระทรวง ระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทำงานของคนประจำเร.. [2020-07-23 ] ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง บางสะพาน ให้การต้อนรับหัวหน้าชุดตร.. [2020-07-20 ] ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงบางสะพาน .. [2020-06-29 ] ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกพิกัดลง.. [2020-06-19 ] ประกาศปิดอ่าวตัว ก. .. [2020-06-19 ] คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 5084/2563 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจ.. [2020-05-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ตรวจเครื่องมือเรือประมงพาณิชย์ปี63 

 เผยเเพร่: 2020-05-30  |  อ่าน: 301 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 18 มี.ค.- 22 เม.ย. 63 เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง บางสะพาน ได้ดำเนินการตรวจเครื่องมือเรือประมงพาณิชย์ตามรอบปีการประมง 2563-2565 โดยได้ตรวจเครื่องมือเรือประมงในเขตพื้นที่รับผิดชอบอำเภอบางสะพาน เรือประมงพาณิย์ที่แจ้งเข้า-ออก กับศูนย์ฯ รวมทั้งสิ้น 70 ลำ 135 เครื่องมือ