โครงการ “ฟอกทรายคืน สู่ทะเล” “WASH THE SAND BACK TO THE SEA”


[2023-03-10] โครงการฟอกทรายคืนสู่ทะเล" ที่หาดแหลมสน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ.. [2023-02-15] ประกาศปิดอ่าวไทย ปี’66 คุ้มครองพ่อแม่พันธุ์ปลาทูและสัตว์น้ำมีไข่.. [2022-08-28] กิจกรรม "อนุรักษ์ทะเลไทย".. [2022-08-25] รักษ์และช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากติดเครื่องมือประมง.. [2022-08-13] กิจกรรมคืนชีวิตสู่ทะเลปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ กิจกรรมขยะคืนฝั่.. [2022-08-13] กิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุลูกเรือพลัดตกน้ำ เหต.. [2022-08-13] เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ.. [2022-08-13] *ประกาศ* จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (((เรื่องนายจ้าง แร.. [2022-08-13] แนวทางการดำเนินการขยายอายุหนังสือคนประจำเรือ (Seabook เล่มสีเหลือง).. [2022-08-12] โครงการ “ฟอกทรายคืน สู่ทะเล” “WASH THE SAND BACK TO THE SEA”.. อ่านทั้งหมด 

โครงการ “ฟอกทรายคืน สู่ทะเล” “WASH THE SAND BACK TO THE SEA” 


วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน สำนักงานประมงอำเภอบางสะพาน สมาคมชาวประมงบางสะพาน เครือข่ายชาวประมงบางสะพาน ตัวแทนกลุ่มประมง กลุ่มชาวเลรักษ์ถิ่นบางสะพานน้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.แม่รำพึงพร้อมชาวบ้าน กลุ่มเหล็กสหวิริยา ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงบางสะพาน เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง และภาคเอกชน ภาคประชาชนในพื้นที่ความประสงค์ที่จะรณรงค์ปกป้องชายหาดและทะเลในเขต อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้ โครงการรณรงค์ที่มีชื่อว่า “ฟอกทรายคืนสู่ทะเล ”