โครงการ “ฟอกทรายคืน สู่ทะเล” “WASH THE SAND BACK TO THE SEA”


[2022-08-28] กิจกรรม "อนุรักษ์ทะเลไทย".. [2022-08-25] รักษ์และช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากติดเครื่องมือประมง.. [2022-08-13] กิจกรรมคืนชีวิตสู่ทะเลปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ กิจกรรมขยะคืนฝั่.. [2022-08-13] กิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุลูกเรือพลัดตกน้ำ เหต.. [2022-08-13] เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ.. [2022-08-13] *ประกาศ* จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (((เรื่องนายจ้าง แร.. [2022-08-13] แนวทางการดำเนินการขยายอายุหนังสือคนประจำเรือ (Seabook เล่มสีเหลือง).. [2022-08-12] โครงการ “ฟอกทรายคืน สู่ทะเล” “WASH THE SAND BACK TO THE SEA”.. [2020-10-13] ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง บางสะพาน.. [2020-09-30] ผลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจำเดือนกันยายน 63.. อ่านทั้งหมด 

โครงการ “ฟอกทรายคืน สู่ทะเล” “WASH THE SAND BACK TO THE SEA” 


วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน สำนักงานประมงอำเภอบางสะพาน สมาคมชาวประมงบางสะพาน เครือข่ายชาวประมงบางสะพาน ตัวแทนกลุ่มประมง กลุ่มชาวเลรักษ์ถิ่นบางสะพานน้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.แม่รำพึงพร้อมชาวบ้าน กลุ่มเหล็กสหวิริยา ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงบางสะพาน เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง และภาคเอกชน ภาคประชาชนในพื้นที่ความประสงค์ที่จะรณรงค์ปกป้องชายหาดและทะเลในเขต อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้ โครงการรณรงค์ที่มีชื่อว่า “ฟอกทรายคืนสู่ทะเล ”