ด่านตรวจประมงระยอง ให้การตอนรับ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะในการตรวจการปฏิบัติงานมาตรการควบคุมโรคโควิด 19

การส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้มาตร.. [2021-04-07 ] ด่านตรวจประมงระยอง เข้าร่วมต้อนรับ องคมนตรี และร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ส.. [2021-03-18 ] ด่านตรวจประมงระยอง ตอนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน (F.. [2021-03-10 ] ด่านตรวจประมงระยอง เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนในโครงการเพิ่มผ.. [2021-01-28 ] ด่านตรวจประมงระยอง ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ.. [2021-01-22 ] ประชุมหารือแผนเผชิญเหตุและแนวทางการปฏิบัติ กรณีเรือประมงต้องสงสัยติดเช.. [2021-01-20 ] กิจกรรมสร้างความสามัคคีของบุคลากรภายในด่านตรวจประมงระยอง .. [2021-01-20 ] ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงระยอง.. [2021-01-04 ] ด่านตรวจประมงระยอง ให้การตอนรับ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหา.. [2020-12-31 ] แนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจาก covid-19 (สำหรับท่าเทียบเร.. [2020-12-22 ]
อ่านทั้งหมด 

ด่านตรวจประมงระยอง ให้การตอนรับ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะในการตรวจการปฏิบัติงานมาตรการควบคุมโรคโควิด 19 

 เผยเเพร่: 2020-12-22  |  อ่าน: 140 ครั้ง

 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง และนายทวีพงษ์ ศรีผา หัวหน้าด่านตรวจประมงระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงระยอง ให้การตอนรับ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะในการตรวจการปฏิบัติงานมาตรการควบคุมโรคโควิด 19 ในภาคประมงทะเลของจังหวัดระยอง ณ ท่าเทียบเรือสิงหนาท เพื่อสร้างขวัญกำลังใจต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ระบบการควบคุมแรงงานภาคประมงทะเลในการควบคุมโรคโควิด 19 ให้กับสื่อมวลชลเพื่อนำเสนอข่าวสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริโภคอาหารทะเล โดยชมการสาธิตการตรวจคัดกรองแรงงานเรือประมงและรับฟังการบรรยายระบบที่ใช้ในการควบคุมเรือประมง ผลการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย