ด่านตรวจประมงระยอง รับการตรวจเยี่ยมจากหัวหน้าสำนักงานผู้บังบัญชา ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

การส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้มาตร.. [2021-04-07 ] ด่านตรวจประมงระยอง เข้าร่วมต้อนรับ องคมนตรี และร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ส.. [2021-03-18 ] ด่านตรวจประมงระยอง ตอนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน (F.. [2021-03-10 ] ด่านตรวจประมงระยอง เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนในโครงการเพิ่มผ.. [2021-01-28 ] ด่านตรวจประมงระยอง ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ.. [2021-01-22 ] ประชุมหารือแผนเผชิญเหตุและแนวทางการปฏิบัติ กรณีเรือประมงต้องสงสัยติดเช.. [2021-01-20 ] กิจกรรมสร้างความสามัคคีของบุคลากรภายในด่านตรวจประมงระยอง .. [2021-01-20 ] ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงระยอง.. [2021-01-04 ] ด่านตรวจประมงระยอง ให้การตอนรับ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหา.. [2020-12-31 ] แนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจาก covid-19 (สำหรับท่าเทียบเร.. [2020-12-22 ]
อ่านทั้งหมด 

ด่านตรวจประมงระยอง รับการตรวจเยี่ยมจากหัวหน้าสำนักงานผู้บังบัญชา ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

 เผยเเพร่: 2020-12-22  |  อ่าน: 161 ครั้ง

 

                    ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายทวีพงษ์ ศรีผา หัวหน้าด่านตรวจประมงระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที   ให้การต้อนรับ พลเรือเอก ภราดร พวงแก้ว หัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชาศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) และคณะ เพื่อตรวจเยี่ยมและดูการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.ภาค 1 ศรชล.จังหวัด และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัด (PSCC) พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และได้เยี่ยมชมการตรวจเรือประมงของชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ณ ท่าเทียบเรือประมง สิงหนาท ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย