ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงระยอง

การส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้มาตร.. [2021-04-07 ] ด่านตรวจประมงระยอง เข้าร่วมต้อนรับ องคมนตรี และร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ส.. [2021-03-18 ] ด่านตรวจประมงระยอง ตอนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน (F.. [2021-03-10 ] ด่านตรวจประมงระยอง เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนในโครงการเพิ่มผ.. [2021-01-28 ] ด่านตรวจประมงระยอง ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ.. [2021-01-22 ] ประชุมหารือแผนเผชิญเหตุและแนวทางการปฏิบัติ กรณีเรือประมงต้องสงสัยติดเช.. [2021-01-20 ] กิจกรรมสร้างความสามัคคีของบุคลากรภายในด่านตรวจประมงระยอง .. [2021-01-20 ] ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงระยอง.. [2021-01-04 ] ด่านตรวจประมงระยอง ให้การตอนรับ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหา.. [2020-12-31 ] แนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจาก covid-19 (สำหรับท่าเทียบเร.. [2020-12-22 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงระยอง 

 เผยเเพร่: 2020-12-22  |  อ่าน: 189 ครั้ง

 

                เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือ ด่านตรวจประมงระยอง ให้คำแนะนำ และประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ประกาศ ข้อกฎหมายกับชาวประมง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านประมงทะเลเรื่อง วิธีการกรอกข้อมูลสมุดบันทึกการทำการประมง (Logbook) ให้ถูกต้องและครบถ้วนแก่เจ้าของเรือประมงในพื้นที่จังหวัดระยอง