กิจกรรม "ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา"

การส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้มาตร.. [2021-04-07 ] ด่านตรวจประมงระยอง เข้าร่วมต้อนรับ องคมนตรี และร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ส.. [2021-03-18 ] ด่านตรวจประมงระยอง ตอนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน (F.. [2021-03-10 ] ด่านตรวจประมงระยอง เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนในโครงการเพิ่มผ.. [2021-01-28 ] ด่านตรวจประมงระยอง ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ.. [2021-01-22 ] ประชุมหารือแผนเผชิญเหตุและแนวทางการปฏิบัติ กรณีเรือประมงต้องสงสัยติดเช.. [2021-01-20 ] กิจกรรมสร้างความสามัคคีของบุคลากรภายในด่านตรวจประมงระยอง .. [2021-01-20 ] ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงระยอง.. [2021-01-04 ] ด่านตรวจประมงระยอง ให้การตอนรับ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหา.. [2020-12-31 ] แนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจาก covid-19 (สำหรับท่าเทียบเร.. [2020-12-22 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรม "ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา" 

 เผยเเพร่: 2020-12-22  |  อ่าน: 223 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง ร่วมกับผู้อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 จังหวัดระยอง สมาคมประมงระยอง ท่าเทียบเรือประมงและชาวประมงในพื้นที่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ร่วมงานพิธีเปิดกิจกรรม "ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา" ณ สมาคมประมงระยอง โดยได้ร่วมลงนามบันทึกช่วยจำกิจกรรม "ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา" ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน