ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ครุภัณฑ์สำนักงาน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้มาตร.. [2021-04-07 ] ด่านตรวจประมงระยอง เข้าร่วมต้อนรับ องคมนตรี และร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ส.. [2021-03-18 ] ด่านตรวจประมงระยอง ตอนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน (F.. [2021-03-10 ] ด่านตรวจประมงระยอง เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนในโครงการเพิ่มผ.. [2021-01-28 ] ด่านตรวจประมงระยอง ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ.. [2021-01-22 ] ประชุมหารือแผนเผชิญเหตุและแนวทางการปฏิบัติ กรณีเรือประมงต้องสงสัยติดเช.. [2021-01-20 ] กิจกรรมสร้างความสามัคคีของบุคลากรภายในด่านตรวจประมงระยอง .. [2021-01-20 ] ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงระยอง.. [2021-01-04 ] ด่านตรวจประมงระยอง ให้การตอนรับ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหา.. [2020-12-31 ] แนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจาก covid-19 (สำหรับท่าเทียบเร.. [2020-12-22 ]
อ่านทั้งหมด 

ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ครุภัณฑ์สำนักงาน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 เผยเเพร่: 2020-12-22  |  อ่าน: 316 ครั้ง

 

ตามที่ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง ได้จัดจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ครุภัณฑ์สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคาที่ชนะการจ้าง ได้แก่ นายประทวน บุญรัตน์