การประชุมวิชาการกรมประมง ประจำปี 2565 “วิจัยการประมงสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG” ผ่านระบบออนไลน์ ณ กรมประมง กรุงเทพฯ


[2022-08-17] ด่านตรวจประมงระยอง จัดประชุมเจ้าหน้าที่ด่านฯ และชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรื.. [2022-08-15] ด่านตรวจประมงระยอง ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการกองประสานความร่วมมือ สน.. [2022-08-11] ด่านตรวจประมงระยอง เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเสริม.. [2022-08-09] ด่านตรวจประมงระยองเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2022-08-04] ด่านตรวจประมงระยอง จัดประชุมเจ้าหน้าที่ด่านฯ และชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรื.. [2022-08-01] ด่านตรวจประมงระยอง ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ประกาศ ข้อกฎหมาย แนวทางปฏิบัต.. [2022-08-01] รายงานผลการร่วมกิจกรรม “ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา” ของชาวประมงพื้นท.. [2022-07-29] ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้ว.. [2022-07-27] ด่านตรวจประมงระยอง จัดประชุมเจ้าหน้าที่ด่านฯ และชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรื.. [2022-07-20] ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกระยอง สังกัดด่านตรวจประมงระยอง รับคณะกรรม.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมวิชาการกรมประมง ประจำปี 2565 “วิจัยการประมงสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG” ผ่านระบบออนไลน์ ณ กรมประมง กรุงเทพฯ 


 การประชุมวิชาการกรมประมง ประจำปี 2565

“วิจัยการประมงสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG”
ผ่านระบบออนไลน์ ณ กรมประมง  กรุงเทพฯ

 วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2565

 ร่วมรับฟังผลงานวิชาการที่น่าสนใจจากนักวิจัยกรมประมงกว่า 100 เรื่อง

 รับฟังการบรรยายพิเศษจาก 

- นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง  ในหัวข้อ “วิจัยการประมงสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG”

- ดร.วารินทร์ ธนาสมหวัง อดีตผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการประมง ในหัวข้อ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัย

- นางเพราลัย นุชหมอน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมงทะเล รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการประมง ในหัวข้อ ทำอย่างไรปลาทูจึงจะอยู่คู่ท้องทะเลไทย

 รับชมสดพร้อมกันได้ ผ่านทางระบบ zoom online ได้ที่ เฟซบุ๊คกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์