กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมง กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต สอนการใช้งานระบบ Thai Flagged Catch Certification System


[2022-08-17] ด่านตรวจประมงระยอง จัดประชุมเจ้าหน้าที่ด่านฯ และชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรื.. [2022-08-15] ด่านตรวจประมงระยอง ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการกองประสานความร่วมมือ สน.. [2022-08-11] ด่านตรวจประมงระยอง เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเสริม.. [2022-08-09] ด่านตรวจประมงระยองเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2022-08-04] ด่านตรวจประมงระยอง จัดประชุมเจ้าหน้าที่ด่านฯ และชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรื.. [2022-08-01] ด่านตรวจประมงระยอง ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ประกาศ ข้อกฎหมาย แนวทางปฏิบัต.. [2022-08-01] รายงานผลการร่วมกิจกรรม “ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา” ของชาวประมงพื้นท.. [2022-07-29] ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้ว.. [2022-07-27] ด่านตรวจประมงระยอง จัดประชุมเจ้าหน้าที่ด่านฯ และชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรื.. [2022-07-20] ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกระยอง สังกัดด่านตรวจประมงระยอง รับคณะกรรม.. อ่านทั้งหมด 

กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมง กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต สอนการใช้งานระบบ Thai Flagged Catch Certification System 


                              ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายทวีพงษ์ ศรีผา หัวหน้าด่านตรวจประมงระยอง ให้การต้อนรับ นายปิยะโชค สินอนันต์ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมง และเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมง กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เพื่อสอนการใช้งานระบบ Thai Flagged Catch Certification System ติดตามการทำงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกระยอง ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกประแสร์ สังกัดด่านตรวจประมงระยอง    ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมงระยอง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย