กิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา


[2022-08-17] ประกาศ จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เรื่องนายจ้าง แรงงาน.. [2022-08-05] เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ.. [2022-07-25] เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565.. [2020-07-12] ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ปราณบุรี รายงานผลการแจ้งเข้า-ออกเร.. [2020-06-29] ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ปราณบุรี จัดประชุมประชาสัมพันธ์.. [2020-03-11] ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ปราณบุรี รายงานสถิติการแจ้งเข้า -.. [2020-02-29] ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ปราณบุรี  ประชาสัมพันธ์ ปิดอ่าวไท.. [2020-02-26] กิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา.. [2020-01-06] คณะทูตแรงงานเมียนมา ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ศูนย์ควบค.. [2020-01-03] สถิติประจำเดือน ธันวาคม 2562.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา 


ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ปราณบุรี ได้จัดกิจกรรม ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา เพื่อรณรงค์ชาวประมงในพื้นที่ ณแพปลาสมนึก โดยมีนายกสมาคมประมงปราณบุรีเป็นประธานในพิธี รวมทั้งประมงอำเภอปราณบุรีและชาวเรือประมงในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม