บุคลากร ด่านตรวจประมงปราณบุรี

นางสาวจุไรพร อบเทียน

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ปราณบุรี)
    


นายธนิต มีสุข

เจ้าพนักงานสื่อสารชำนาญงาน
    
นายวรกานต์ เบ็ญจมินทร์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นายสุภณัฐ ฉิมพาลี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายชนกันต์ คงสมุทร

บันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายณัฐวุฒิ เอกจีน

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(จ้างเหมาบริการ)
    


นายอัครพล จิวรรจนะโรดม

เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
((จ้างเหมาบริการ))
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงปราณบุรี

 277/4 หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77220    pipopranburi@gmail.com   032-631504   032-631504   แฟนเพจ