สถิติประจำเดือน ธันวาคม 2562


[2020-07-12] ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ปราณบุรี รายงานผลการแจ้งเข้า-ออกเร.. [2020-06-29] ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ปราณบุรี จัดประชุมประชาสัมพันธ์.. [2020-03-11] ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ปราณบุรี รายงานสถิติการแจ้งเข้า -.. [2020-02-29] ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ปราณบุรี  ประชาสัมพันธ์ ปิดอ่าวไท.. [2020-02-26] กิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา.. [2020-01-06] คณะทูตแรงงานเมียนมา ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ศูนย์ควบค.. [2020-01-03] สถิติประจำเดือน ธันวาคม 2562.. [2019-10-24] สถิติประจำเดือน กันยายน 2562.. [2019-03-29] สถิติแจ้งเข้า - ออกเรือประมง ประจำเดือน.. [2018-12-24] อบรม TFCC.. อ่านทั้งหมด 

สถิติประจำเดือน ธันวาคม 2562 


สถิติประจำเดือน ธันวาคม 2562