วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายถนอมพงศ์ บัวบรรจง พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต ๑๐ (พังงา) เข้าร่วมการประชุมของสมาคมเรือประมงจังหวัดพังงา (สปพ.) ณ ห้องประชุมสมาคมเรือประมงจังหวัดพังงา และ ได้ชี้แจงถึงปัญหาที่สัญญาณของอุปกรณ์ติดตามเรือ (VMS) ขาดหายบ่อยครั้งบริเวณท่าเทียบเรือประมง

[2022-01-21] วันที่ 21 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษตรวจสอบ เฝ้าระวัง ก.. [2022-01-21] สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 20 มกราคม 2565.. [2022-01-21] สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 19 มกราคม 2565.. [2022-01-19] สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 18 มกราคม 2565.. [2022-01-18] สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 17 มกราคม 2565.. [2022-01-18] สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 16 มกราคม 2565.. [2022-01-16] สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 15 มกราคม 2565.. [2022-01-15]  วันที่ 15 มกราคม 2565 นายธีระชัย ทิพย์ดวง ผู้อำนวยการศูนย์บริ.. [2022-01-15] สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 14 มกราคม 2565.. [2022-01-15] สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 13 มกราคม 2565.. อ่านทั้งหมด 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายถนอมพงศ์ บัวบรรจง พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต ๑๐ (พังงา) เข้าร่วมการประชุมของสมาคมเรือประมงจังหวัดพังงา (สปพ.) ณ ห้องประชุมสมาคมเรือประมงจังหวัดพังงา และ ได้ชี้แจงถึงปัญหาที่สัญญาณของอุปกรณ์ติดตามเรือ (VMS) ขาดหายบ่อยครั้งบริเวณท่าเทียบเรือประมง  

 เผยเเพร่: 2022-01-15 |  อ่าน: 211 ครั้ง