วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายถนอมพงศ์ บัวบรรจง พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต ๑๐ (พังงา) เข้าร่วมการประชุมของสมาคมเรือประมงจังหวัดพังงา (สปพ.) ณ ห้องประชุมสมาคมเรือประมงจังหวัดพังงา และ ได้ชี้แจงถึงปัญหาที่สัญญาณของอุปกรณ์ติดตามเรือ (VMS) ขาดหายบ่อยครั้งบริเวณท่าเทียบเรือประมง


[2022-12-05] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 4.. [2022-12-04] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่.. [2022-12-03] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 2.. [2022-12-02] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 1.. [2022-12-02] สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง และผลผลิตสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน.. [2022-12-01] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 3.. [2022-12-01] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 2.. [2022-11-29] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 2.. [2022-11-29] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 2.. [2022-11-27] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 2.. อ่านทั้งหมด 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายถนอมพงศ์ บัวบรรจง พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต ๑๐ (พังงา) เข้าร่วมการประชุมของสมาคมเรือประมงจังหวัดพังงา (สปพ.) ณ ห้องประชุมสมาคมเรือประมงจังหวัดพังงา และ ได้ชี้แจงถึงปัญหาที่สัญญาณของอุปกรณ์ติดตามเรือ (VMS) ขาดหายบ่อยครั้งบริเวณท่าเทียบเรือประมง