บทความ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 10​ (พังงา)


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง และผลผลิตสัตว์น้ำ ประจำเดือนธันวาคม 2564   153   สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564   133  สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 2 ธันวาคม 2564   126  สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 21 ธันวาคม 2564   122  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง และผลผลิตสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   116  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 25 มกราคม 2...  111  วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายธีระชัย ทิพย์ดวง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจป...  106   ในเดือนธันวาคม 2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา) ได้เข้าป...  105  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 21 เมษายน ...  103  วันที่ 25 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต10 (พังงา) เข้...  99