ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายธีรวัฒน์ จริตงาม พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต ๑๐ (พังงา) และชุดสหวิชาชีพ ประกอบ เจ้าหน้าที่ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการแรงงาน และ กรมจัดหางาน ร่วมให้การต้อนรับ ทีม Flying Inspection Team (FIT) พร้อมเข้ารับการประเมินการปฏิบัติงานในการตรวจสอบเรือประมงและลูกเรือประมง

[2022-01-19] สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 18 มกราคม 2565.. [2022-01-18] สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 17 มกราคม 2565.. [2022-01-18] สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 16 มกราคม 2565.. [2022-01-16] สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 15 มกราคม 2565.. [2022-01-15]  วันที่ 15 มกราคม 2565 นายธีระชัย ทิพย์ดวง ผู้อำนวยการศูนย์บริ.. [2022-01-15] สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 14 มกราคม 2565.. [2022-01-15] สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 13 มกราคม 2565.. [2022-01-15] สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 12 มกราคม 2565.. [2022-01-11] วันที่ 11 มกราคม 2565 นายธีระชัย ทิพย์ดวง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการ.. [2022-01-11] สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 10 มกราคม 2565.. อ่านทั้งหมด 

ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายธีรวัฒน์ จริตงาม พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต ๑๐ (พังงา) และชุดสหวิชาชีพ ประกอบ เจ้าหน้าที่ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการแรงงาน และ กรมจัดหางาน ร่วมให้การต้อนรับ ทีม Flying Inspection Team (FIT) พร้อมเข้ารับการประเมินการปฏิบัติงานในการตรวจสอบเรือประมงและลูกเรือประมง 

 เผยเเพร่: 2022-01-11 |  อ่าน: 186 ครั้ง

 

ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายธีรวัฒน์ จริตงาม พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต ๑๐ (พังงา) และชุดสหวิชาชีพ ประกอบ เจ้าหน้าที่ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการแรงงาน และ กรมจัดหางาน ร่วมให้การต้อนรับ ทีม Flying Inspection Team (FIT) พร้อมเข้ารับการประเมินการปฏิบัติงานในการตรวจสอบเรือประมงและลูกเรือประมง