ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต ๑๐ (พังงา) ได้ปฏิบัติงานตามมาตรการรักษาความปลอดภัยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด - 19

[2022-01-23] สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 22 มกราคม 2565.. [2022-01-21] วันที่ 21 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษตรวจสอบ เฝ้าระวัง ก.. [2022-01-21] สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 20 มกราคม 2565.. [2022-01-21] สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 19 มกราคม 2565.. [2022-01-19] สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 18 มกราคม 2565.. [2022-01-18] สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 17 มกราคม 2565.. [2022-01-18] สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 16 มกราคม 2565.. [2022-01-16] สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 15 มกราคม 2565.. [2022-01-15]  วันที่ 15 มกราคม 2565 นายธีระชัย ทิพย์ดวง ผู้อำนวยการศูนย์บริ.. [2022-01-15] สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 14 มกราคม 2565.. อ่านทั้งหมด 

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต ๑๐ (พังงา) ได้ปฏิบัติงานตามมาตรการรักษาความปลอดภัยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด - 19 

 เผยเเพร่: 2022-01-15 |  อ่าน: 197 ครั้ง

 

ในวันที่ 9 มกราคม 2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต ๑๐ (พังงา) และ หน่วยงานย่อยของศูนย์ฯ ได้ปฏิบัติงานตามมาตรการรักษาความปลอดภัยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด - 19.