[2022-01-21] วันที่ 21 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษตรวจสอบ เฝ้าระวัง ก.. [2022-01-21] สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 20 มกราคม 2565.. [2022-01-21] สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 19 มกราคม 2565.. [2022-01-19] สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 18 มกราคม 2565.. [2022-01-18] สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 17 มกราคม 2565.. [2022-01-18] สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 16 มกราคม 2565.. [2022-01-16] สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 15 มกราคม 2565.. [2022-01-15]  วันที่ 15 มกราคม 2565 นายธีระชัย ทิพย์ดวง ผู้อำนวยการศูนย์บริ.. [2022-01-15] สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 14 มกราคม 2565.. [2022-01-15] สถิติการแจ้งเข้าและออกของเรือประมงภายในพื้นที่ วันที่ 13 มกราคม 2565.. อ่านทั้งหมด 

ศจร.พังงา 

 เผยเเพร่: 2022-01-15 |  อ่าน: 365 ครั้ง

 

       วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 14 : 00 น. นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงพังงา เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ ฯ ตามแผนงานการจัดการประมงอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสอบถามปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน แ ละตรวจการปฏิบัติงานการตรวจเรือตามคู่มือการการปฏิบัติงาน ฯ (PIPO Manual) ณ แพปลา ช.โชคบุญชู การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย