วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ท่าเทียบเรือบ้านท่าดินแดง ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา


[2023-03-20] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 1.. [2023-03-20] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 1.. [2023-03-20] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 1.. [2023-03-17] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 1.. [2023-03-16] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 1.. [2023-03-15] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 1.. [2023-03-15] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 1.. [2023-03-13] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 1.. [2023-03-12] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 1.. [2023-03-12] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 1.. อ่านทั้งหมด 

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ท่าเทียบเรือบ้านท่าดินแดง ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  


วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ท่าเทียบเรือบ้านท่าดินแดง ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

นายธีระชัย ทิพย์ดวง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา) พร้อมข้าราชการ ได้เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ หอยชักตีน หรือหอยสังข์กระโดด เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษณ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอท้ายเหมือง เป็นประธานในพิธี