นายธีระชัย ทิพย์ดวง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา) ลงพื้นที่ติดตามนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง และดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งคณะผู้บริหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


[2023-03-31] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 3.. [2023-03-30] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 2.. [2023-03-29] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 2.. [2023-03-28] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 2.. [2023-03-27] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 2.. [2023-03-27] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 2.. [2023-03-27] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 2.. [2023-03-25] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 2.. [2023-03-23] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 2.. [2023-03-22] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 2.. อ่านทั้งหมด 

นายธีระชัย ทิพย์ดวง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา) ลงพื้นที่ติดตามนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง และดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งคณะผู้บริหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


               วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. นายธีระชัย ทิพย์ดวง  ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา) ลงพื้นที่ติดตามนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม MOU การซื้อ – ขายสินค้าเกษตร ระหว่างผู้ประกอบการและเกษตรกร ตามนโยบาย  “ พังงาครัวอันดามัน ”  ณ สหกรณ์การเกษตรตะกั่วป่า จำกัด ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา