วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. นายธีระชัย ทิพย์ดวง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา) ให้การต้อนรับ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรม และ ดร.สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้เดินทางไปยัง ด่านตรวจประมงระนอง เพื่อมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมเยี่ยมเยียนบุคลากรของด่านฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจประมงระนองและศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกระนอง ให้การต้อนรับ จากนั้น ได้เดินทางไปยังจุดตรวจเรือประมงต่างประเทศ เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังขั้นตอนการปฎิบัติงาน ทั้งนี้ ได้รับฟังปัญหาและอุปสรรคเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


[2022-08-14] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 1.. [2022-08-14] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 1.. [2022-08-12] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 1.. [2022-08-11] วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายธีระชัย ทิพย์ดวง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดกา.. [2022-08-11] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 1.. [2022-08-10] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 9.. [2022-08-09] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 8.. [2022-08-09] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 7.. [2022-08-07] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 6.. [2022-08-06] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 5.. อ่านทั้งหมด 

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. นายธีระชัย ทิพย์ดวง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา) ให้การต้อนรับ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรม และ ดร.สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้เดินทางไปยัง ด่านตรวจประมงระนอง เพื่อมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมเยี่ยมเยียนบุคลากรของด่านฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจประมงระนองและศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกระนอง ให้การต้อนรับ จากนั้น ได้เดินทางไปยังจุดตรวจเรือประมงต่างประเทศ เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังขั้นตอนการปฎิบัติงาน ทั้งนี้ ได้รับฟังปัญหาและอุปสรรคเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น