วันที่ 25 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต10 (พังงา) เข้ารับการอบรมและฝึกปฎิบัติการตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ร่วมกับนางสาวธนภรณ์ เจริญลาภ นักวิชาการประมงชำนาญการ และคณะ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบนภูเก็ต ณ ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ แพปลาป.ดวงทวีพร 1 และรับมอบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ณ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต10 (พังงา)


[2022-05-16] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 1.. [2022-05-15] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 1.. [2022-05-14] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 1.. [2022-05-14] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 1.. [2022-05-14] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 1.. [2022-05-11] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 1.. [2022-05-10] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 9.. [2022-05-10] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 8.. [2022-05-08] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 7.. [2022-05-08] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 6.. อ่านทั้งหมด 

วันที่ 25 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต10 (พังงา) เข้ารับการอบรมและฝึกปฎิบัติการตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ร่วมกับนางสาวธนภรณ์ เจริญลาภ นักวิชาการประมงชำนาญการ และคณะ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบนภูเก็ต ณ ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ แพปลาป.ดวงทวีพร 1 และรับมอบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ณ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต10 (พังงา)