วันที่ 15 มกราคม 2565 นายธีระชัย ทิพย์ดวง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพของในศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา) ให้การต้อนรับทีมประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ Flying Inspection Team (FIT) โดยมี น.อ.ดรณ์ ทิพนันท์ เป็นหัวหน้าทีมในการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพในครั้งนี้ จากนั้นได้ร่วมสังเกตุการณ์ประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ แพปลา ช.โชคบุญชู เมื่อการประเมินเสร็จสิ้นได้ให้คำแนะนำติชมและแจ้งผลการประเมินแก่เจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ณ ห้องประชุม ของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา)


[2022-05-23] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 2.. [2022-05-22] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 2.. [2022-05-21] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 2.. [2022-05-20] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 1.. [2022-05-20] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 1.. [2022-05-20] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 1.. [2022-05-20] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 1.. [2022-05-16] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 1.. [2022-05-15] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 1.. [2022-05-14] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจเรือประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 1.. อ่านทั้งหมด 

วันที่ 15 มกราคม 2565 นายธีระชัย ทิพย์ดวง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพของในศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา) ให้การต้อนรับทีมประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ Flying Inspection Team (FIT) โดยมี น.อ.ดรณ์ ทิพนันท์ เป็นหัวหน้าทีมในการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพในครั้งนี้ จากนั้นได้ร่วมสังเกตุการณ์ประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ แพปลา ช.โชคบุญชู เมื่อการประเมินเสร็จสิ้นได้ให้คำแนะนำติชมและแจ้งผลการประเมินแก่เจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ณ ห้องประชุม ของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา)