วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา) ได้ดำเนินการกิจกรรม 5 ส. โดยการปรับสภาพภูมิทัศน์ บริเวณหน้าศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา) กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

[2022-01-27] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 26 มก.. [2022-01-26] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 25 ม.. [2022-01-26] วันที่ 25 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต10 (.. [2022-01-25] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 24 มก.. [2022-01-24] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 23 มก.. [2022-01-23] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 22 มก.. [2022-01-21] วันที่ 21 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษตรวจสอบ เฝ้าระวัง ก.. [2022-01-21] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 20 มก.. [2022-01-21] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 19 มก.. [2022-01-19] ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจประมงพาณิชย์แจ้งเข้า - ออก วันที่ 18 มก.. อ่านทั้งหมด 

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา) ได้ดำเนินการกิจกรรม 5 ส. โดยการปรับสภาพภูมิทัศน์ บริเวณหน้าศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา) กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 เผยเเพร่: 2022-01-19 |  อ่าน: 101 ครั้ง